Inx-service logo

» Takaisin portaaliin

Ajankohtaista

OptiEdger-tilavuusoptimointi

 
OptiEdger on särmäyksen optimointijärjestelmä, joka maksimoi saheen tilavuuden. Tilavuusoptimointi on sahoilla tällä hetkellä yleisimmin käytössä oleva särmäyksen optimointimenetelmä.
 
OptiEdger mittaa lauta-aihion vajaasärmän profiilin kolmiomittausperiaatteella. Mittaustekniikka perustuu 1000 kuvaa sekunnissa ottavaan matriisikameraan ja viivalasereihin. Vajaasärmätiedon perusteella järjestelmä optimoi sahattavan aihion tilavuuden. 
 
Särmättävän saheen profiili voidaan mitata joko yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta samanaikaisesti, jolloin aihiota ei tarvitse kääntää. Tarvittaessa mittausyksiköitä voi olla kolme samalla puolella lautaa, mikä lyhentää mittausmatkaa ja etäisyyttä särmään.
 
 
 
OptiEdger maksimoi saheen tilavuuden vajaasärmätiedon perusteella.
 
 
Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää
 
Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla. 
 
Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset sekä optimoinnin laskemat toimenpiteet selkeässä graafisessa muodossa.2012 | Mainostoimisto Luode Oy