Inx-service logo

» Takaisin portaaliin

Ajankohtaista

SizCon-dimensiomittari

 
SizCon mittaa laudan paksuuden, leveyden, kiilamuodon, kierouden sekä vajaasärmäisyyden. Mittari soveltuu märkä- ja loppulajittelun ohjaukseen, rimanvalvontaan ja muihin vastaaviin tehtäviin. 
 
SizConin poikkeuksellinen tarkkuus mahdollistaa tuotantodimensiot, joiden mittaero on vain millimetri. Se eliminoi lajitteluvirheet ja turhat hylytykset sekä varmistaa höylätavaran toleranssit.
 
Tarkka mittaus joka tilanteessa
 
SizCon perustuu konenäkötekniikkaan, ja siinä on neljä mittausyksikköä. Kussakin yksikössä on viivakamera, laser ja erikoisoptiikkaa, jotka tutkivat lautaa reaaliaikaisesti kummaltakin puolelta 6 pisteparista eli yhteensä 12 eri kohteesta. Monipistemenetelmä mahdollistaa tarkan mittauksen kaikissa tilanteissa, ja - toisin kuin perinteiset dimensiomittarit - se havaitsee myös laudan pituussuuntaiset paksuusvaihtelut, vajaasärmän ja muut dimensioihin vaikuttavat viat. Laudan leveyden järjestelmä määrittää pulssianturin avulla.
 
Eri laatuja vaikka millin välein
 
Monipistemenetelmän äärimmäisen tarkkuuden ansiosta saha voi tuottaa laatuja, joiden välinen dimensioero on vain yksi millimetri. Tarkka mittaus eliminoi lajitteluvirheet ja niistä aiheutuvat turhat hylyttämiset. Luotettavuus näkyy myös laadun varmistuksessa ja esimerkiksi höylätavaran toleranssien minimoinnissa.
 
Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää
 
Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla. 
 
Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset sekä tuotannon trendit selkeässä graafisessa muodossa. Lisäksi mittaustiedot ovat käytettävissä erilaisiin raportteihin ja tilastoihin.

 2012 | Mainostoimisto Luode Oy