Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

Såglinjens automatisering

 
Inx-Service system för såglinjen beräknar optimala postningar med mätdatat från stock- och blockmätarna. Systemen gör uppföljning av sågresultaten genom kontrollmätning och datainsamling från produktionsprocesserna. Optimering av kantverket och centrumvirket sker både från dimension- och kvalitetsfaktorer. Kantverkets produktion kontrolleras  med en för ändamålet utvecklad profilmätare.
 
Dessa system förbättrar väsentligt sågens ekonomiska resultat och därigenom kan investeringarnas payback räknas till några månader.
 
SoftPLC-programmet möjliggör en heltäckande logikstyrning av såglinjens och hela sågverkets maskinstyrningar. Mätarsystemen kan enkelt integreras med verkets styrningslogik och -system.
 
Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik (t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings- och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.

Såglinjens produktfamilj
  • OptiLog — postningsoptimering och simulering
  • SeeCon — sågens måttkontroll
  • SawBlade Manager — databas och analysverktyg för klingor och blad
  • OptiGrader Edger — kantverkets optimeringssystem
  • OptiGrader GS — centrumvarans optimeringssystem
  • EdCon — kantverkets kontrollmätare
  • Transportörer
  • SoftPLC — maskinstyrning och logiksystem för hela sågverket
 2012 | Mainostoimisto Luode Oy