Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

Automatisk stockhantering

 
Inx-Service systemlösningar för stockar utför både dimensionsmätningar och kvalitetsbedömning i timmersorteringen samt vid behov ingången kontrollmätning. Sorteringens måttnogrannhet kan förbättras med 3D-mätarens möjlighet att detektera mätresultat under bark.
 
Profildatat från mätarna används i såglinjen för stockvridningens styrning och optimering av postningen.
 
Timmersortering – och inmätningssystemet kan utvidgas med en applikation för  uppföljning av timmerlagret på stocknivå. Sorteringen adderar automatiskt stockar och såginmatningnen decimerar motsvarande antal i timmerklassen.
 
Inx-Service systemets rapporter baserar sig på omfattande måttdata i databasen. Dessa data möjliggör en fullödig och långsiktig rapportering av produktionens olika processer. 
 
Timmersorteringens och sågverkets olika maskinstyrningar kan utföras med SoftPLC-programmering. Härigenom kan måttkontrollsystemen enkelt intregreras med verkets styrsystem.
 
Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik (t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings-  och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.

Stockhanteringens produkter

  • ScanLog 3D -timmerprofilmätare
  • ScanLog 2D -timmermätare
  • ScanLog 1D -timmermätare
    ScanLog 1X -röntgenmätare
  • SoftPLC — styrsystem omfattande hela sågverket

     2012 | Mainostoimisto Luode Oy