Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

ScanLog 3D -timmerprofilmätare

 
ScanLog 3D är en 3D-profilmätare, som används för stocksortering och i olika faser i såglinjnen. Mätaren dektekterar 200 profiler i sekunden av stocken med en noggrannhet under millimetern. Mätresultaten fastställer stockens form, volym, diameter, krok, avsmalning och ovalitet.
 
Profil- och barkdatat vid timmersorteringen möjliggör en mycket noggrann bestämning av timrets volym samt sorteringsdiameter och datat används för industriinmätning och i sågklassindelningen.
 
Vår nya mätmetod under bark innebär att timmerklassernas gränser kan sättas snävt, eftersom barktjockleken inte är uppskattad för sågklasserna. Timrets sortering blir noggrannare och utbytet i sågen förbättras avsevärt. 
 
I timmersorteringen kan stockarna postningsklassas i stället för nuvarande toppdiameterklassning. I postningsklassningen avpassas stockens uppmätta former mot gällande postningar och stocken sorteras till optimal sågklass.
 
I såglinjen används ScanLog 3D –stockmätarens data till styrningen av rundvridning samt stockvis postningsoptmering. Mätaren används också för mätning av block och bleke samt optimeringen av postningen för dessa.
2012 | Mainostoimisto Luode Oy