Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

CupCon-vändningsmätare

CupCon är virkets vändningsmätare. CupCon mäter i virkesänden årsringarnas fibermönster samt eventuell vankant och vändningen utförs enligt mätdatat. Typiskt användningsområde är inmatningen till hyveln, då kärnvirkessidan skall vändas uppåt. Med CupCon erhålls ett betydligt noggrannare resultat jämfört med konvexmätning, där 20 procent av styckena blir felvända pga virkets kupningsvariationer efter torkningen.2012 | Mainostoimisto Luode Oy