Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

OptiGrader CRC – råämnets optimeringssystem

 
OptiGrader CRC (Cross-cut, Rip-saw, Cross-cut) är ett omfattande optimeringssystem för vidareförädlingen av virke och är avsett för produktion av brädämnen, panelvirke och parkettmaterial. Optimeringen tar hänsyn till virkets kvalitetsegenskaper och slutprodukternas behov samt priser. Med dessa faktorer maximerar OptiGrader CRC det ekonomiska resultatet av råämnet och fastställer de optimala lösningarna för klyvning och kapning. 
 
Prisbelönad applikation
 
OptiGrader CRC mäter virkets dimensioner och kvalitet från en till fyra riktningar enligt behovet. Dimensionerna uppmäts med en matriskamera (400 bilder per sekund) och kvaliteten med en färglinjekamera (4000 bilder per sekund). Virkets kvalitetsfaktorer detekteras med en applikation som motsvarar mänsklig hjärnneurologi. Metoden har erhållit ECVision-priset som Europas bästa kognitiva maskinseendesystem.
2012 | Mainostoimisto Luode Oy