Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

SplitCon-sprickmätare

SplitCon är en sprickmätare som baseras på linjekamerateknologi och mätaren detekterar sprickor i virkesändarna efter torkningen. Med mätdatat styrs kapningen så att virkesspillet minimeras men slutkvaliteten behålls.2012 | Mainostoimisto Luode Oy