Inx-service logo

» Tillbaka till portalen

Aktuellt

SoftPLC — maskinstyrning och –logik för hela sågverket

 
Inx-Service intelligenta mätar- och optimeringssystem täcker hela sågverket från timmersorteringen till hyvleriet. Alla gränssnitt till systemen och anslutningar till maskinstyrningar utförs med det integrerade SoftPLC-programmet. 
 
Integrationen innebär att logikstyrningar och mätarsystem kan kopplas till processerna friktionsfritt, för alla applikationer ligger på samma server. Systemen använder samma EtherCat-kanal och befintligt IO-system. Detta möjliggör en fungerande kommunikation mellan logik- och mätarsystem.
 
Ett naturligt användargränssnitt
 
Logikstyrningens användargränssnitt baseras på skräddarsydda objektvisa pekskärmar och detta innebär en lättöverskådlig och naturlig uppföljning och styrning av sågprocesserna. Användargränssnittens funktioner definieras med Inx-Services egna komponenter, som är integrerad i Qt-applikationsgenerator. Applikationernas anpassningar under hela livstidscykeln underlättas genom att logiken är en fast del av mätarsystemen.
 
Flexibel applikationsutveckling
 
Logikfunktioner bekrivs med ett grafiskt applikationsverktyg. Verktyget utformar C-kod från logikapplikationen och denna kod kompileras och länkas till ett softwarepaket. Applikationer kan utvecklas med alla logikprogram som uppfyller IEC 61131-3 standard.  
 
Applikationsverktyget installeras på kundens server och möjliggör att slutanvändaren kan själv undersöka styrsystemets funktionalitet, lokalisera eventuella givar- och kablagefel samt göra förändringar till logikapplikationen.


2012 | Mainostoimisto Luode Oy