OptiGrader GS

-sydäntavaran sahauksen optimointijärjestelmä

OptiGrader GS -optimointijärjestelmä (Green Split) maksimoi sydäntavarasta saatavien lopputuotteiden katteen ja määrittää optimaalisen sahaustavan.

OptiGrader GS mittaa neljästä suunnasta sydäntavaran muodot sekä oksat ja muut viat.  Järjestelmä yhdistää laatutekijät sekä saheiden ja hakkeen hinnat. Tämän jälkeen se laskee optimaalisimman tavan sahata puun ydinosa niin, että laadukkaimpien lopputuotteiden määrä on mahdollisimman suuri. 

Järjestelmä voi päättää esimerkiksi, mikä osa puusta soveltuu lattialankuksi ja mikä päätyy vaikkapa karmipuuksi. Lopputuotteiden perusteella se määrää myös sydäntavaran halkaisusuunnan.

Näin tuotteiden arvo maksimoituu ja voi kasvaa jopa 10 prosenttia perinteiseen sahaukseen verrattuna. Samalla lopputuotteet ja niiden määrät selviävät jo ennen kuivausta ja jatkokäsittelyä, mikä tehostaa tuotannon loppuvaiheita.

Palkittu konenäkösovellus

OptiGrader GS tutkii sydäntavaraa neljästä eri suunnasta. Matriisikamera mittaa dimensiot (1000 kuvaa sekunnissa) ja viivavärikamera laatuominaisuudet (4000 kuvaa sekunnissa). Laatutekijät järjestelmä tunnistaa ihmisen aivotoimintaa jäljittelevällä neurolaskentaan perustuvalla konenäkösovelluksella. Järjestelmä voidaan opettaa tunnistamaan uusia vikatyyppejä konkreettisten kuvien avulla. Menetelmä on saanut ECVision-palkinnon Euroopan parhaana kognitiivisena konenäköjärjestelmänä, ja Inx onkin itseoppivien mittalaitteiden kehityksen tiennäyttäjä. 
Mittalaitteessa käytettävät kuvanmuodostustekniikat on patentoitu.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla. 

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset sekä optimoinnin laskemat toimenpiteet selkeässä graafisessa muodossa.

OG_GS_1.jpg
Sahaustilanne 1
OptiGrader GS tunnistaa sydäntavara-aihioista laadukkaimmat ja laskee niille kannattavimman sahaustavan. Tässä oksattomat syrjät mahdollistavat halkaisun vaakasuunnassa, ja lopputuotteena syntyy esimerkiksi arvokasta lattialankkua.

OG_GS_2.jpg
Sahaustilanne 2
Syrjillä olevien oksien vuoksi OptiGrader GS valitsee tähän tilanteeseen sopivimmaksi sahaustavaksi pystysuoran sahauslinjan, ja lopputuotteena saadaan esimerkiksi karmipuuta.

Sahalinjan tuoteperhe