EdCon

-kontrollmätare

EdCon – kontrollmätare för kantverket

EdCon är kantverkets kontrollmätare, som mäter brädan efter kantningen och rapporterar resultatet.

Edcon integreras med OptiGrader Edger och larmning ges om kantningsresultatet ej följer OptiGrader Edgers kantningsregler. Kantningsfelet kan lokaliseras till kantverket, klingorna eller transportören. Utan kontrollmätningssystem kan produktion köras i flera veckor innan felet upptäcks och då är förlusterna betydande. Grundprincipen för all upparbetning är att måttkontroll alltid utförs efter bearbetning samt att stycket är utsågat på rätt sätt.

EdCon.jpg

Såglinjens produktfamilj