OptiGrader GS

-optimeringssystem

OptiGrader GS – optimeringssystemet för centrumvaran

OptiGrader GS (Green Split) är systemet för optimering av centrumvaran.

Optimeringen grundas på kvistar och andra defekter samt brädkvaliteter och flispriser. Med grundval av dessa faktorer beräknar OptiGrader bästa ekonomiska resultat av sidobrädorna samt den optimala lösningen för sågningen av stockens centrum. Systemet kan t ex avgöra vilka delar av stocken kan vidareförädlas till golvmaterial och till karmämnen. Härigenom fastställs slutprodukterna innan torkning och vidarehantering.

 

Optigrader_Planer1.jpg

Prisbelönad applikation

OptiGrader GS mäter centrumvarans dimensioner och kvalitet från fyra riktningar. Dimensionerna uppmäts med en matriskamera (400 bilder per sekund) och kvaliteten med en färglinjekamera (4000 bilder per sekund). Brädämnets kvalitetsfaktorer detekteras med en applikation som motsvarar mänsklig hjärnneurologi. Metoden har erhållit ECVision-priset som Europas bästa kognitiva maskinseendesystem.

Såglinjens produktfamilj