SawBlade Manager

-databas och analyssystem

SawBlade Manager – databas och analyssystem

SawBlade Manager är en databas och analyssystem för sågprocessen. Datat i systemet täcker uppgifterna om processens effektivitet, fel och störningar samt underhållsaktiviteter. Faktorer som beskriver effektiviteten är t ex tillgänglighet samt produktions- och sågmängder. Underhållsdatat innehåller uppgifter om verktygens byten, slipning och skärpning samt sträckning.

I bästa snitt året runt

I SawBlade Manager sker en individuell historikuppföljning av varje verktyg och i databasen beskriver skärets hållbarhet, underhållsbehov samt lämplighet i sågningen av olika kvaliteter. Databasen möjliggör till och med uppföljning av de olika verktygens uppträdande under olika årstider. Systemet underlättar valet av bästa aktuella verktyg och minskar produktionstapp samt onödiga anskaffningskostnader, eftersom undermåliga blad och klingor kasseras systematiskt.

Uppföljningen av underhållsfunktionen underlättar allokeringen av resurserna och detta innebär att hela verkets tillgänglighet och produktivitet förbättras.

SawBlade Manager är lättöverskådligt och användarvänligt system för uppföljningen av sågen både operativt och långsiktigt samt för planeringen. Optimal funktionalitet erhålls då systemet är integrerat till SeeCon måttkontroll.

SAW1.jpg

SAW2.jpg

SAW3.jpg

Såglinjens produktfamilj