SeeCon

-sågens måttkontroll

SeeCon - sågens måttkontroll

SeeCon mäter och analyserar sågens noggrannhet, kontinuerlig uppföljning av skärspårets fel och måttspridning. Mätaren avslöjar och larmar omedelbart om problem uppstår i sågprocessen, såsom fallande klingor, wobblande band eller störningar i postnings- och inmatningsutrustningen. 

En millimeter ger tio miljoner

Uppföljning av måttspridningen möjliggör en minimering av övermålet i sågningen. En exakt kännedom om måttspridningen innebär att sågens måttolerans och råmått kan sättas på millimetern. I sågprocessen har en millimeter betydelse, för varje millimeters övermål leder till två procents virkesförlust, dvs med en omsättning på 500 miljoner kronor leder till en onödig förlust på 10 miljoner. 

En noggrann uppföljning av måttspridningen möjliggör också optimering av praxis i såglinjen. T. ex. en minimering av sågskärets tjocklek, för den kontinuerliga mätningen säkerställer att tunnare verktyg inte ökar måttspridningen. En halv millimeters tunnare sågspår innebär cirka en procents materialvinst.

SEECON.jpg

Kunskap innebär förebyggande verksamhet

Produktionens effektivitet förbättras avsevärt då en tillförlitlig kvalitetsuppföljning innebär skärverktygens byten vid rätt tidpunkt. Vanligtvis utförs bytet för säkerhets skull eller alldeles för sent och båda alternativen är kostsamma för sågverket.

SeeCon mätarens funktion grundas på linjekameran med en patenterad speciell optik konstruktion, som mäter tjockleken på de sågade bitarna i 1…3 mm intervall  med +/- 0,087 mm upplösning på hela stockens längd. Av dessa skäl är SeeCons mätnoggrannhet i en egen klass, och den arbetar också för en rundvirke.

Mätdatat behandlas automatiskt för realtidsrapportering samt historik om sågmaskinens funktionalitet. Mätdatat kan användas för daglig produktions- och kvalitetsuppföljning samt för långsiktig utveckling av sågens funktionalitet. Analyserna optimeras om SeeCon mätaren integreras med databasen SawBlade Manager.

Såglinjens produktfamilj