ScanLog 1X

-röntgentukkimittari

ScanLog 1X -röntgenmittari paljastaa puun laatutekijät jo tukkienkäsittelyssä ennen ensimmäistäkään työstövaihetta.

Kun röntgenmittauksen tiedot yhdistetään profiilimittauksiin, pystytään tukit lajittelemaan optimaalisesti myös laatutekijöiden suhteen. Näin saadaan tukkien jalostus alusta alkaen oikealle uralle, eivätkä laatuominaisuudet ole sahaukseen tultaessa arveluiden varassa. Tämä parantaa merkittävästi sekä sahauksen että jatkojalostuksen lopputuotteiden laatua. Myös hylyn määrä pienenee oleellisesti.

Syvällinen kuva laadusta

ScanLog 1X -röntgenmittari määrittää tukista muun muassa sydänpuun ja vuosiluston paksuudet, oksaryhmien etäisyydet sekä osan oksien laatutekijöistä. Se löytää myös tukin lahot kohdat ja vieraat esineet, kuten metallikappaleet ja kivet.

Mittaria käytetään tukkien automaattiseen vastaanotto- ja lajittelulaadutukseen. Myös OptiLog-aseteoptimointijärjestelmä hyödyntää sen tuottamaa laatutietoa saha-asetteiden optimoinnissa ja tukkien sahauksen simuloinnissa.

Tarkka ja luotettava mittaus

ScanLog 1X:n mittaustaajuus on 800 mittausta sekunnissa ja tarkkuus 0.8 millimetriä. Suurin mitattava halkaisija on 650 millimetriä. Yksisuuntainen röntgenmittari antaa useimmiten riittävän luotettavan ja tarkan kuvan tukin laatutekijöistä, mutta tarvittaessa mittariin voidaan lisätä myös toinen mittaussuunta.

Röntgenmittarin vaste riippuu voimakkaasti tukin muodoista, jotka ScanLog 1X määrittää profiilimittauksen, esimerkiksi ScanLog 3D:n, tietojen avulla. ScanLog 1X sijoitetaankin mittauskuljettimelle profiilimittarin jälkeen.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin. Se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä, ja käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen tukin mittaustulokset selkeässä muodossa.