ScanLog 3D

-profiilitukkimittari

Tähän asti tukkien lajittelu on perustunut latvahalkaisijaan.

Samalla luonnon sanelemat pienet oikut, kuten lenkous, kartiokkuus ja soikeus, ovat jääneet vaille isompaa huomiota.

Uuden sukupolven ScanLog 3D -tukkimittari tuo tähän muutoksen. Se tunnistaa tukkien todelliset muodot ja yhdessä OptiLog-optimointiohjelman kanssa mahdollistaa asetelajittelun latvahalkaisijalajittelun sijasta. Jos sahausasetteita on mahdollista ohjata reaaliaikaisesti, OptiLog voi optimoida asetteen tukkikohtaisesti.

Kumpikin menetelmä parantaa saantoa merkittävästi, mikä lisää katetta jopa miljoonilla euroilla vuodessa.

Asetelajittelu parantaa saantoa

ScanLog 3D mittaa tukin muodon, tilavuuden, halkaisijan, pituuden, lenkouden, kartiokkuuden sekä soikeuden. Näiden tietojen perusteella OptiLog laskee tukille rahallisesti kannattavimmat asetteet ja ohjaa lajittelua asetekohtaisesti. Asetelajittelussa järjestelmä sovittaa tukin mitatut muodot asetekirjastosta löytyviin luokkiin, ja automatiikka ohjaa tukin valittuun lokeroon.

Sahalinjalla ScanLog 3D:n mittaustulokset ohjaavat ja optimoivat tukin pyöritystä sekä pelkan käyräystä. Lisäksi mittaustuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää OptiLog-ohjelmassa asetteiden uudelleenlaskentaan ja sahauksen simulointiin.


ScanLog tunnistaa tukkien todelliset muodot ja mahdollistaa yhdessä OptiLogin kanssa asetelajittelun ja tukkikohtaiset asetteet.

Kuorettoman halkaisijan mittaus

Mittalaitteeseen on saatavissa tukin kuoren paksuutta mittaava järjestelmä, joka eliminoi kuoren vaikutuksen tukin profiiliin. Siten tukkien lajittelussa kuoren paksuutta ei tarvitse enää arvata. Tämä mahdollistaa sahausluokkien aiempaa tiukemman määrityksen, mikä parantaa osaltaan saantoa.

Tarkasti ja nopeasti

ScanLog 3D tunnistaa tukin pinnan muodon lasereiden ja neljän älykkään matriisikameran avulla. Järjestelmä mittaa tukin profiilin 200 kertaa sekunnissa, ja halkaisijan mittaustarkkuus on alle millimetri. Suurin mitattava halkaisija on 650 millimetriä.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin. Se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä, ja käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen tukin mittaustulokset selkeässä muodossa.