Tukkien käsittely

Tukkien käsittelyn automaatio.

Tukkien käsittelyn automaatio

Tukkien käsittelyssä Inx-Servicen järjestelmät mittaavat tukin dimensiot ja laatutekijät sekä tekevät tukkilajittelun lisäksi tarvittaessa myös tehdasmittauksen. Lajittelun mittaustarkkuutta voidaan parantaa 3D-mittariin rakennetun kuorettoman mittauksen avulla

Mittareiden profiilitietoja käytetään sahalinjalla käännön ja pyörityksen ohjauksessa sekä tukkikohtaisten sahausasetteiden optimoinnissa.

Tukkilajittelu- ja tehdasmittausjärjestelmään voidaan liittää myös tukkivarastosovellus, joka seuraa varastoa tukin tarkkuudella. Lajittelu lisää automaattisesti varastossa olevien tukkien määrää, ja vastaavasti sahan syötössä tukkimittaus vähentää niitä tukkiluokasta.

Inx-Servicen järjestelmissä raportointi perustuu tietokantaan talletettuihin laajoihin mittaustietoihin. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja pitkäaikaisen raportoinnin tuotantoprosessin eri vaiheista.

Tukkien käsittelyssä niin kuin koko sahallakin varsinaiset koneohjaukset voidaan toteuttaa perinteisen logiikkaohjauksen sijasta SoftPLC-ohjelmistolla. Tällöin mittausjärjestelmät voidaan integroida erittäin helposti laitoksen ohjauslogiikkaan.

Tarvittaessa voimme liittää mittaus- ja ohjausjärjestelmämme myös laitoksen perinteiseen ohjauslogiikkaan (esimerkiksi Siemens, Omron tai Mitsubishi) Ethernetin välityksellä. Tällöin järjestelmämme tekevät kaikki mittaus-, laskenta- ja lokeroiden ohjaustoiminnot, kun taas perinteinen logiikkajärjestelmä hoitaa kuljettimien ja muiden vastaavien laitteiden ohjaukset.