Sahalinja

Sahalinjan automaatio.

Sahalinjan automaatio

Sahalinjalla Inx-Servicen järjestelmät laskevat optimaalisen sahausasetteen tukki- ja pelkkamittareiden tietojen perusteella.

Järjestelmät seuraavat myös sahauksen onnistumista asetemittareilla ja keräävät tietoa sahausprosessin kunnosta. Särmäys- ja sydäntavaran sahausta optimoidaan niin sahatavarakappaleen dimensio- kuin laatutekijöidenkin perusteella. Myös särmäyksen lopputulosta valvotaan tähän tarkoitukseen kehitetyllä profiilimittarilla.


Sahalinjalla niin kuin koko sahallakin varsinaiset koneohjaukset voidaan toteuttaa perinteisen logiikkaohjauksen sijasta SoftPLC-ohjelmistolla. Tällöin mittausjärjestelmät voidaan integroida erittäin helposti laitoksen ohjauslogiikkaan.

Tarvittaessa voimme liittää mittaus- ja ohjausjärjestelmämme myös laitoksen perinteiseen ohjauslogiikkaan (esimerkiksi Siemens, Omron tai Mitsubishi) Ethernetin välityksellä. Tällöin järjestelmämme tekevät kaikki mittaus-, raportointi- ja asetelaskentatoiminnot, kun taas perinteinen logiikkajärjestelmä hoitaa sahakoneiden, kuljettimien ja muiden vastaavien laitteiden ohjaukset.