Vidareförädling

Vidareförädlingens automatisering

I vidareförädlingen kontrolleras efter torkningen virkets eventuella sprickor och hur defekterna kapas av.

Före hyvling skall virket vändas med fibermönstret åt rätt håll. Efter hyveln kontrolleras virkets dimension, kapningen optimeras och därefter utförs slutgiltig kvalitetssortering. Kvalitetssorteringen kan utföras enligt kundens kvalitetsregler eller enligt de nordiska reglerna, NLGA eller JAS.

Vidareförädlingens och hela verkets maskinstyrningar kan ske med SoftPLC-programmet istället för traditionell logikstyrning. Härigenom kan mätarsystemen enkelt integreras med verkets styrningslogik.

Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik (t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings- och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.