Virkessorteringen

Automatisering av virkets sortering

Virkessorteringens applikationer täcker dimensions-, justerverks- och kombiverkens system.

Dimensionsmätarna och kvalitetsvärdena styr sorteringen och facken. Programmen möjliggör en omfattande produktionsrapportering, utskrift av paketdata samt dataöverföring till verkets övriga datasystem.

Virkessorteringens och hela verkets maskinstyrningar kan ske med SoftPLC-programmet istället för traditionell logikstyrning. Härigenom kan mätarsystemen enkelt integreras med verkets styrningslogik.

Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik ( t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings- och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.

Sorteringens produktfamilj