Såglinje

Såglinjens automatisering

Inx-Service system för såglinjen beräknar optimala postningar med mätdatat från stock- och blockmätarna.

Systemen gör uppföljning av sågresultaten genom kontrollmätning och datainsamling från produktionsprocesserna. Optimering av kantverket och centrumvirket sker både från dimension- och kvalitetsfaktorer. Kantverkets produktion kontrolleras med en för ändamålet utvecklad profilmätare.

Dessa system förbättrar väsentligt sågens ekonomiska resultat och därigenom kan investeringarnas payback räknas till några månader.

SoftPLC-programmet möjliggör en heltäckande logikstyrning av såglinjens och hela sågverkets maskinstyrningar. Mätarsystemen kan enkelt integreras med verkets styrningslogik och -system.

Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik (t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings- och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.