Inx-Service – skärpning i virkesförädlingen

Rotstående träd har ett visst råvirkesvärde, men efter fällning uppstår både material- och kvalitetsförluster.

Analyser av förlusternas storlek och orsaker har varit överraskande. Resultaten har varit mycket negativa.

Stelheten i produktionen minskar vinsten. Man hinner inte reagera på ändringarna i efterfrågan och producera kvaliteterna med största möjliga ekonomiska resultat. Traditionell produktionsplanering orsakar flaskhalsar, problem i processerna samt kräver energi och tid för åtgärder.

Om ett träförädlande verk kunde åtgärda dessa problem med ett järngrepp, så kan verket öka förtjänsten med ett antal miljoner kronor.

Inx-Service erbjuder måttkontroll och automatiseringslösningar för detta ändamål.

Aktualitet

Från timmersortering till vidareförädling

Inx-Service har lösningar från timmersorteringen till hyvleriet och vidareförädlingen. Produkternas kärna består av intelligenta mätare, avancerad optimering samt IT-teknik av senaste snitt. Företagets grund är personalens branschkunnande med årtiondens erfarenhet av träförädling, mätningsteknologi och optimering av produktionen.

Vår verksamhet utgår från kundens verkliga behov. Vi upprättar en skräddarsydd automatiseringslösning för kunden, som effektiviserar sågverket och vidareförädlingen.

Vi har levererat hundratals av dessa tillämpningar och varje år med dessa produceras flera ett antal tio miljoner kubikmeter kvalitetstäckande virke i olika delar av världen.