Timmerhantering

Automatisk stockhantering

Inx-Service systemlösningar för stockar utför både dimensionsmätningar och kvalitetsbedömning i timmersorteringen samt vid behov ingången kontrollmätning.

Sorteringens måttnogrannhet kan förbättras med 3D-mätarens möjlighet att detektera mätresultat under bark.

Profildatat från mätarna används i såglinjen för stockvridningens styrning och optimering av postningen.

Timmersortering – och inmätningssystemet kan utvidgas med en applikation för uppföljning av timmerlagret på stocknivå. Sorteringen adderar automatiskt stockar och såginmatningnen decimerar motsvarande antal i timmerklassen.

Inx-Service systemets rapporter baserar sig på omfattande måttdata i databasen. Dessa data möjliggör en fullödig och långsiktig rapportering av produktionens olika processer.

Timmersorteringens och sågverkets olika maskinstyrningar kan utföras med SoftPLC-programmering. Härigenom kan måttkontrollsystemen enkelt intregreras med verkets styrsystem.

Vid behov kan vi ansluta Inx-Service mätar- och styrsystem till verkets befintliga styrningslogik (t. ex. Siemens, Omron eller Mitsubishi) via Ethernet. Inx-Service system utför då alla mätnings-, beräknings- och fackstyrningar medan det traditionella logiksystemet styr transportörer och motsvarande anläggningar.