SoftPLC-ohjaus

Koneohjaukset ja -logiikat koko sahalle

SoftPLC — sahan ja jatkojalostuksen automaatiojärjestelmä

SoftPLC-järjestelmä kattaa sahan ja jatkojalostuksen kaikki logiikka- ja koneohjaukset sekä ylemmän tason ohjaustoiminnot.

Sen sovellusalueita ovat muun muassa

  • tukkilajittelun ohjaus ja vastaanottomittaus
  • sahan sisäänsyötön ohjaus
  • sahalinjan aseteautomatiikka
  • dimensiolajittelun ohjaus
  • kombilaitoksen ja tasaamon ohjaus ja raportointi
  • höyläämö- ja jatkojalostussovellukset


Räätälöity käyttöliittymä antaa selkeän kuvan tuotannon kokonaistilasta ja sen yksityiskohdista. Graafinen sovellustyökalu puolestaan mahdollistaa ohjausten kätevän jatkokehityksen. Sitä helpottaa myös kustannustehokas hajautettu IO, joka minimoi kaapelien tarpeen. Räätälöity käyttöliittymä antaa selkeän kuvan tuotannon kokonaistilasta ja sen yksityiskohdista. Graafinen sovellustyökalu puolestaan mahdollistaa ohjausten kätevän jatkokehityksen. Sitä helpottaa myös kustannustehokas hajautettu IO, joka minimoi kaapelien tarpeen.

SoftPLC liittyy sujuvasti niin älykkäisiin mittalaitteisiin kuin muihinkin tietojärjestelmiin ja yhdistää koko laitoksen informaatiovirrat. Avoin tiedonkulku, havainnollisuus ja joustavuus pitävät henkilöstön sekä tuotannon jatkuvasti ajan tasalla, mikä luo edellytykset tuloksen teolle nyt ja tulevaisuudessa.

Automaatiosovellukset koko laitokselle

SoftPLC hallitsee sahan ja jatkojalostuksen kaikki logiikka- ja koneohjaukset sekä osaprosessien ylemmäntason ohjaustoiminnot.

Ylemmän tason sovellukset huolehtivat esimerkiksi osaprosessien koordinoivasta ohjauksesta, raportoinnista ja erilaisista tuotantodokumenteista.

Logiikka- ja koneohjauskohteita ovat esimerkiksi kuljettimet ja sahakoneet. Niiden toiminnot määritellään graafisella sovellustyökalulla, mikä mahdollistaa havainnollisen ja yksinkertaisen sovellusten kehittämisen, muuttamisen ja testaamisen. Asiakas voi muuttaa sovellusten parametreja sekä tehdä erilaisia lajitteluohjelmia ja sahausasetteita. Hän voi myös tutkia järjestelmän toimintaa, paikallistaa anturi- ja kaapelivikoja sekä muuttaa sovelluksen toimintaa.

Luonteva käyttöliittymä

Käyttöliittymät on suunniteltu puunjalostuksen erityistarpeisiin, minkä ansiosta prosessin seuraaminen ja ohjaaminen on havainnollista ja luontevaa.

Saumaton integraatio

SoftPLC sulautuu saumattomasti laitoksen eri tieto- ja mittausjärjestelmiin. Lisäksi SoftPLC sekä mittaus- ja optimointijärjestelmämme voivat toimia samalla palvelimella ja kytkeytyä prosessiin yhteisen EtherCat-väylän ja IO-järjestelmän kautta. Tämä takaa sujuvan kommunikoinnin kaikilla tasoilla.

Hajautettu IO-järjestelmä minimoi kaapelikulut ja helpottaa asennusta. Sen joustavuuden edut tulevat esiin myös mahdollisissa muutostilanteissa.