OptiGrader Planer

-höyläyksen optimointijärjestelmä

OptiGrader Planer on höyläyksen optimointijärjestelmä, joka tarkastaa lopputuotteen dimensiot ja laadun sekä ohjaa laatujen mukaista katkaisua ja kappaleiden lopullista lajittelua.

Se soveltuu erinomaisesti katkaisun optimointiin myös sormijatkoslinjoilla.

Tarkka ja luotettava laadutus

Järjestelmän kehittynyt konenäköteknologia tunnistaa puun erilaiset viat ja poikkeamat, kuten sallitut vajaasärmät, lape- ja syrjävääryyden, kierouden, höyläämättömät alueet, terveet ja kuolleet oksat, lahot, pihkakolot, halkeamat, syytiheyden, vinosyisyyden sekä sinistymät ja muut värivirheet.

OptiGrader Planerin ainutlaatuisen mittaustekniikan ansiosta käyttäjä voi pinnan karheuden perusteella määritellä, mikä on höyläämätön alue. Mittaustekniikka ei perustu suoraan paksuuden tai leveyden mittaukseen, vaan järjestelmä havaitsee höyläämättömän alueen visuaalisesti karheuden perusteella samalla tavoin kuin ihminenkin. Tämä tekniikka mahdollistaa jopa +/-0,005 mm tasoisen karheuden mittaamisen.

OptiGrader Planer tunnistaa viat neljästä suunnasta ja ohjaa katkaisua.

Kompakti rakenne

Kaikki tarvittavat toiminnot on OptiGrader Planerissa yhdistetty samaan mittalaitteeseen. Esimerkiksi muotojen mittaamista varten ei tarvita erillisiä kuljetinratkaisuja eikä sivusiirtoja. Näin vältetään turhat laitekustannukset, sivusiirtojen aiheuttamat syöttöhäiriöt ja tuotantokapasiteetin lasku.

Palkittu konenäkösovellus

OptiGrader Planer tutkii aihiota neljästä eri suunnasta. Matriisikamera mittaa dimensiot (1000 kuvaa sekunnissa) ja viivavärikamera laatuominaisuudet (4000 kuvaa sekunnissa). Laatutekijät järjestelmä tunnistaa ihmisen aivotoimintaa jäljittelevällä neurolaskentaan perustuvalla konenäkösovelluksella. Järjestelmä voidaan opettaa tunnistamaan uusia vikatyyppejä konkreettisten kuvien avulla. Menetelmä on saanut ECVision-palkinnon Euroopan parhaana kognitiivisena konenäköjärjestelmänä, ja Inx onkin itseoppivien mittalaitteiden kehityksen tiennäyttäjä.

Mittalaitteessa käytettävät kuvanmuodostustekniikat on patentoitu.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset sekä optimoinnin tuloksen selkeässä graafisessa muodossa.