OptiGrader CRC

-laudan siivutuksen optimointijärjestelmä

OptiGrader CRC -paloittelun optimointi

Puun jatkojalostuksen keskeisin kysymys on, miten erotella laudasta eri tarkoituksiin parhaiten soveltuvat aihiot. Tehtävä on vaativa, sillä osa ensiluokkaisestakin materiaalista joutuu helposti toisarvoiseen käyttöön tai jopa hävikkiin.

Esimerkiksi särmäyksessä oksattomat tyvitukkilaudat voidaan jättää vajaasärmäisiksi. Näin jalostusvaiheeseen tulee enemmän oksatonta materiaalia, joka normaalisti päätyisi hakkeeksi.

Mittalaitteessa käytettävät kuvanmuodostustekniikat on patentoitu.

Aktiivinen paloittelun ohjaus maksimoi laadun

OptiGrader CRC:n (Cross-cut, Rip-saw, Cross-cut) neurolaskentaan ja konenäköön perustuva teknologia tunnistaa laudan laatutekijät, kuten oksat ja muut poikkeamat, ja yhdistää ne eri lopputuotteiden markkinahintoihin. Näiden tekijöiden perusteella OptiGrader CRC maksimoi raaka-aineesta saatavan rahamäärän ja laskee optimaalisen tavan paloitella lauta käytettäviksi esimerkiksi parketeissa, paneeleissa tai listoissa.

OptiGrader CRC yhdistää mittauksen ja optimoinnin yhteen laitteeseen, joka ohjaa paloittelun kaikkia työvaiheita: katkaisua, siivutusta ja katkaisua. Ero perinteiseen paloittelulinjaan on se, ettei tarvita kolmea erillistä mittalaitetta, joista kukin ohjasi vain yhtä työvaihetta.

Älykäs paloittelu mahdollistaa raaka-aineen laadukkaimpien osien täyden hyödyntämisen ja minimoi laatuhävikin. Tämä nostaa lopputuotteen arvoa jopa kolmanneksella ja takaa mojovan lisäsiivun myös katteeseen.

OptiGrader CRC erottelee sopivimmat aihiot oikeisiin kohteisiin ja maksimoi rahallisen saannon.

Palkittu konenäkösovellus

OptiGrader CRC tutkii aihiota 1-4 suunnasta tarpeen mukaan. Matriisikamera mittaa dimensiot (1000 kuvaa sekunnissa) ja viivavärikamera laatuominaisuudet (4000 kuvaa sekunnissa). Laatutekijät järjestelmä tunnistaa ihmisen aivotoimintaa jäljittelevällä neurolaskentaan perustuvalla konenäkösovelluksella. Järjestelmä voidaan opettaa tunnistamaan uusia vikatyyppejä konkreettisten kuvien avulla. Menetelmä on saanut ECVision-palkinnon Euroopan parhaana kognitiivisena konenäköjärjestelmänä, ja Inx onkin itseoppivien mittalaitteiden kehityksen tiennäyttäjä.

Mittalaitteessa käytettävät kuvanmuodostustekniikat on patentoitu.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset sekä optimoinnin tuloksen selkeässä graafisessa muodossa.