CupCon

-käännön ohjausmittari

Usein saheen kupera sydänpuoli halutaan kääntää lopputuotteiden, kuten paneelien ja lavojen, näkyväksi pinnaksi.

Perinteisesti kääntöä on ohjattu koveruusmittauksella, jonka ongelmana on kuitenkin ollut aihion kuivumisvaihteluista johtuva epäluotettavuus: joka viides sahe on kääntynyt väärin päin.

Uusi käännönohjaus tuo ison muutoksen

CupCon-saheenkääntömittarin kamerateknologia tutkii koveruuden sijasta saheen päätä ja tunnistaa vuosirenkaiden avulla sydänpuolen. Samalla se myös tarkastaa mahdollisen vajaasärmän sekä kääntää saheen haluttuun asentoon.

CupCon sijoitetaan tyypillisesti höyläys- tai naulausvaiheen etupuolelle.

Luotettavuuden uudet lukemat

Sahatun pinnana mittauksessa CupConin luotettavuus on lähes sata prosenttia. Näin kääntöprosessin luonne muuttuu täysin jatkokäsittelyn kaikissa vaiheissa, joissa puolella on väliä. Tämä varmistaa tuotteiden laadun, eikä manuaalista tarkastusta enää tarvita. Myös tuotteiden kate kohenee.

Vuosirenkaat paljastavat sydänpuolen.