SizCon

-dimensionsmatare

SizCon-dimensionsmätare

SizCon mäter virkets tjocklek, bredd, kilformad snedvridenhet samt vankanten. Mätaren lämpar sig för slutsorteringen, strökontroll och liknande funktioner.

SizCon är ett machine vision system bestående av fyra mätarenheter. I mätarenheten finns en linjeskannande CCD-kamera, laser samt specialoptik och dimensionsmätningen sker i realtid på sex olika punkter på båda virkesytorna. Flerpunktsmätningen möjliggör en stor noggrannhet i alla situationer – och jämfört med traditionella dimensionsmätare – detekteras också virkets tjockleksvariationer i ländriktningen samt vankant och andra defekter.

Flerpunktmätningens exakthet möjliggör sortering av virke med dimensionsdifferensen en millimeter. Noggrann mätning eliminerar sorteringsfel och härav följande onödiga vrakfacksläggningar. Tillförlitligheten säkerställer kvalitetskraven och minimering av hyvlerivirkets toleranser.

Dimensionsdatat styr virkets sortering och fackläggning. Mätdatat presenteras och rapporteras lättöverskådligt.

Sorteringens produktfamilj