SeeCon

-saha-asetemittari

Jokainen ylisahattu milli tukin sahauksessa aiheuttaa noin kahden prosentin materiaalihävikin, mikä muodostuu pääosin kartiomaisten tukkien sivulautojen lyhenemisestä.

Jokainen ylisahattu milli tukin sahauksessa aiheuttaa noin kahden prosentin materiaalihävikin, mikä muodostuu pääosin kartiomaisten tukkien sivulautojen lyhenemisestä.

SeeConin avulla on helppo säätää syöttö- sekä leikkuunopeutta vuodenaikojen ja tukkien koon vaihtelujen kompensoimiseksi. SeeCon mahdollistaa myös aiempaa ohuempien terien käytön, mikä voi parantaa saantoa vielä yhdellä prosenttiyksiköllä.

SeeCon on tällä hetkellä ainoa käytännössä toimiva tapa mitata sahauksen onnistumista. Sen tarkkuus on verrattavissa työntömittaukseen. Sillä erolla, että mittausten määrä on miljoonia kertoja suurempi kuin manuaalisessa menetelmässä. Vastaavaan ei päästä millään muulla optisella tekniikalla.

Millistä miljoona

SeeCon mittaa ja analysoi sahauksen tarkkuutta, hajontaa ja virheitä jatkuvatoimisesti. Järjestelmä hälyttää välittömästi, jos sahaus ei pysy määrätyissä toleransseissa. SeeCon on sijoitettu heti sahan jälkeen, joten se pystyy tunnistamaan ja yksilöimään ongelmien aiheuttajat, kuten kaatuvat ja kiemurtelevat terät sekä vialliset asete- ja syöttölaitteet.

Hajonnan seuranta mahdollistaa ylisahauksen minimoinnin. Kun tiedetään tarkka hajonta, voidaan sahaustoleranssi ja märkämitta asettaa millimetrin kymmenysten tarkkuudella oikein. Tässä tapauksessa kymmenesosamilleilläkin on merkitystä, sillä jokainen ylisahattu millimetri merkitsee 50 miljoonan liikevaihdolla miljoonan euron menetystä.

Hajonnan tarkka mittaus mahdollistaa myös sahaustavan optimoinnin. Esimerkiksi sahausrakoa voidaan pienentää turvallisesti, kun pystytään varmistumaan, ettei terän ohentaminen lisää hajontaa. Näin päästään jopa yli puoli milliä aiempaa ohuempiin sahausrakoihin ja noin prosentin materiaalin lisäsäästöihin.

Tieto auttaa ennakoimaan

Luotettavan laatuseurannan ansiosta terien vaihto voidaan ajoittaa oikein ja välttää sekä liian aikaiset vaihdot että harmilliset terien rikkoutumiset. Näin estetään turhat häiriöt ja parannetaan tuotannon tehokkuutta.

SeeCon koostaa mittausten perusteella reaaliaikaista ja kumuloitua informaatiota sahauksen toiminnasta. Tiedon avulla valvotaan tuotannon tehokkuutta ja laatua päivittäin. Toisaalta sitä voidaan käyttää monin tavoin myös sahan toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Tiedon analysointia tehostaa SawBlade Manager -teränseurantajärjestelmän käyttö yhdessä SeeConin kanssa. Sen avulla saadaan arvokasta informaatiota esimerkiksi yksittäisten terien käyttäytymisestä sahauksessa, terien huoltotoimista sekä toimien ajankohdista ja tekijöistä.

Erikoisoptiikka takaa tarkkuuden

SeeConin teknologia perustuu viivakameraan ja yhdensuuntaistavaan, patentoituun erikoisoptiikkaan. Se mittaa saheen paksuuden 1-3 mm:n välein koko tukin pituudelta +/- 0,1 mm:n tarkkuudella. Saheen korkeusvaihtelut eivät vaikuta mittaustarkkuuteen, ja menetelmä soveltuu myös pyöreän puun mittaukseen. Näin SeeConin tarkkuus sekä toimintavarmuus ovat omaa luokkaansa.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin, ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset selkeässä muodossa. Toleranssien ulkopuolelle menevät tulokset aiheuttavat välittömän hälytyksen, ja samalla ne värjäytyvät punaisiksi.

1-vaiheessa SeeCon mittaa pelkan paksuuden eli jakosahauksen lautojen leveyden. EdCon puolestaan mittaa sivulautojen leveyden särmäyksen jälkeen.
Jakosahauksessa SeeCon valvoo saheiden paksuutta ja EdCon sivulautojen leveyttä särmäyksen jälkeen.