OptiEdger-tilavuusoptimointi

-särmäyksen optimointijärjestelmä

OptiEdger on särmäyksen optimointijärjestelmä, joka maksimoi saheen tilavuuden.

Tilavuusoptimointi on sahoilla tällä hetkellä yleisimmin käytössä oleva särmäyksen optimointimenetelmä.

OptiEdger mittaa lauta-aihion vajaasärmän profiilin kolmiomittausperiaatteella. Mittaustekniikka perustuu 1000 kuvaa sekunnissa ottavaan matriisikameraan ja viivalasereihin. Vajaasärmätiedon perusteella järjestelmä optimoi sahattavan aihion tilavuuden.

Särmättävän saheen profiili voidaan mitata joko yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta samanaikaisesti, jolloin aihiota ei tarvitse kääntää. Tarvittaessa mittausyksiköitä voi olla kolme samalla puolella lautaa, mikä lyhentää mittausmatkaa ja etäisyyttä särmään.

OptiEdger maksimoi saheen tilavuuden vajaasärmätiedon perusteella.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin, ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset selkeässä muodossa. Toleranssien ulkopuolelle menevät tulokset aiheuttavat välittömän hälytyksen, ja samalla ne värjäytyvät punaisiksi.