EdCon

-särmäyksen tarkastusmittari

EdCon on särmäyksen tarkastusmittari, joka mittaa särmäyksen jälkeen kappaleen dimensiot ja vajaasärmän profiilin kolmiomittausperiaatteella.

Mittaustekniikka perustuu 1000 kuvaa sekunnissa ottavaan matriisikameraan ja viivalasereihin.

EdCon toimii parhaiten yhdessä särmäyksen ohjausjärjestelmän, kuten OptiGrader Edgerin tai OptiEdgerin, kanssa. EdCon seuraa aihion dimensioita ja vajaasärmäprofiileja ja hälyttää, mikäli särmäyksen ohjausjärjestelmän antamat tavoitteet eivät toteudu.

Tällöin mitä ilmeisimmin särmäsahassa, terissä, syöttölaitteissa tai kuljettimissa on vikaa. Ilman EdConia saatettaisiin virheellistä särmäystä jatkaa viikkoja ennen vian paljastumista, jolloin rahalliset menetykset olisivat jo ehtineet kasvaa huomattavan korkeiksi. Perusperiaate kaikessa työstämisessä onkin, että tarkastetaan välittömästi, ovatko mitat oikein ja onko kappale työstetty oikeasta paikasta.

Toimistoelektroniikka ei näissä hommissa pärjää

Järjestelmän elektroniikka on suunniteltu teollisuusolosuhteisiin, ja laitteiden prosessointiteho on mitoitettu massiivista laskentatehoa vaativia konenäkösovelluksia varten. Näin varmistetaan laitteiden luotettavuus ja mittaustulosten tarkkuus, mikä ei olisi mahdollista toimistokäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla.

Käyttöliittymä vastaa puunjalostuksen erityistarpeisiin, ja se antaa havainnollisen kuvan tuotannon etenemisestä. Käyttäjä näkee kuvaruudulla jokaisen työstettävän aihion mittaustulokset selkeässä muodossa. Toleranssien ulkopuolelle menevät tulokset aiheuttavat välittömän hälytyksen, ja samalla ne värjäytyvät punaisiksi.