SoftPLC

-styrsystem

SoftPLC — maskinstyrning och –logik för hela sågverket

Inx-Service intelligenta mätar- och optimeringssystem täcker hela sågverket från timmersorteringen till hyvleriet. Alla gränssnitt till systemen och anslutningar till maskinstyrningar utförs med det integrerade SoftPLC-programmet.

Integrationen innebär att logikstyrningar och mätarsystem kan kopplas till processerna friktionsfritt, för alla applikationer ligger på samma server. Systemen använder samma EtherCat-kanal och befintligt IO-system. Detta möjliggör en fungerande kommunikation mellan logik- och mätarsystem.

Ett naturligt användargränssnitt

Logikstyrningens användargränssnitt baseras på skräddarsydda objektvisa pekskärmar och detta innebär en lättöverskådlig och naturlig uppföljning och styrning av sågprocesserna. Användargränssnittens funktioner definieras med Inx-Services egna komponenter, som är integrerad i Qt-applikationsgenerator. Applikationernas anpassningar under hela livstidscykeln underlättas genom att logiken är en fast del av mätarsystemen.

Flexibel applikationsutveckling

Logikfunktioner bekrivs med ett grafiskt applikationsverktyg. Verktyget utformar C-kod från logikapplikationen och denna kod kompileras och länkas till ett softwarepaket. Applikationer kan utvecklas med alla logikprogram som uppfyller IEC 61131-3 standard.

Applikationsverktyget installeras på kundens server och möjliggör att slutanvändaren kan själv undersöka styrsystemets funktionalitet, lokalisera eventuella givar- och kablagefel samt göra förändringar till logikapplikationen.

Sorteringens produktfamilj