OptiGrader Edger

-kantverkets optimeringssystem

OptiGrader Edger – kantverkets optimeringssystem

De största förlusterna i såglinjen uppstår vid kantningen av sidobrädorna. Traditionellt styrs kantverket av vankantsdatat och strävan till att maximera brädans volym. Maximal volym innebär dock inte bästa möjliga ekonomiska resultat, eftersom utöver vankantsdatat skall råämnets kvalitet vara känt.

OptiGrader Edger är lösningen för detta.

Såga inte bort bidraget

OptiGrader Edger är ett helautomatiskt optimeringssystem för kantverket. I optimeringen beräknas vankanten, kvistarna samt övriga egenskaper och de olika dimensionernas marknadsvärde samt flispriset. Med dessa grunder maximerar OptiGrader Edger brädämnets ekonomiska värde och fastställer brädans optimala bredd och längd. OptiGrader Edger möjliggör också brädämnets snedkantning.

Brädämnets kvalitetsoptimering höjer virkets värde med 10…20 procent och detta motsvarar 15…30 miljoner kronor i tilläggsbidrag vid en omsättning på 50 miljoner. Kvalitetsoptimeringen styr sågens produktion på ett enkelt sätt mot flexibla prissättningar och kundspecifika kvalitetskrav. Systemet säkerställer det ekonomiska resultatet och ett flexibelt produktutbud i de mest varierande marknadssituationer.

Virkeshanteringen effektiveras, eftersom optimeringen fastställer slutprodukterna redan före kantverket. Avkapen utförs före torkningen och detta höjer torkens kapacitet. Samtidigt ökar mängden råflis. Mätarens noggrannhet minimerar vrakens antal.

Prisbelönad applikation

OptiGrader Edger mäter brädämnets dimensioner och kvalitet från två riktningar. Dimensionerna uppmäts med en matriskamera (400 bilder per sekund) och kvaliteten med en färglinjekamera (4000 bilder per sekund). Brädämnets kvalitetsfaktorer detekteras med en applikation som motsvarar mänsklig hjärnneurologi. Metoden har erhållit ECVision-priset som Europas bästa kognitiva maskinseendesystem.