Sahalinja

Sahalinjan automaatio.

Sahalinjan automaatio

Sahalinjalla Inx-Servicen järjestelmät laskevat optimaalisen sahausasetteen tukki- ja pelkkamittareiden tietojen perusteella.

Järjestelmät seuraavat myös sahauksen onnistumista asetemittareilla ja keräävät tietoa sahausprosessin kunnosta. Särmäys- ja sydäntavaran sahausta optimoidaan niin sahatavarakappaleen dimensio- kuin laatutekijöidenkin perusteella. Myös särmäyksen lopputulosta valvotaan tähän tarkoitukseen kehitetyllä profiilimittarilla.

Nämä järjestelmät kohentavat merkittävästi sahauksen tuloksellisuutta, ja niinpä niiden takaisinmaksuajat jäävät pisimmilläänkin vain muutamiin kuukausiin.

sahalinja.jpg

Sahalinjalla niin kuin koko sahallakin varsinaiset koneohjaukset voidaan toteuttaa perinteisen logiikkaohjauksen sijasta SoftPLC-ohjelmistolla. Tällöin mittausjärjestelmät voidaan integroida erittäin helposti laitoksen ohjauslogiikkaan. 
 
Tarvittaessa voimme liittää mittaus- ja ohjausjärjestelmämme myös laitoksen perinteiseen ohjauslogiikkaan (esimerkiksi Siemens, Omron tai Mitsubishi) Ethernetin välityksellä. Tällöin järjestelmämme tekevät kaikki mittaus-, raportointi- ja asetelaskentatoiminnot, kun taas perinteinen logiikkajärjestelmä hoitaa sahakoneiden, kuljettimien ja muiden vastaavien laitteiden ohjaukset. 

Sahalinjan tuoteperhe